SNS-bild.jpg
 
 

 

SNS konjunkturråd om effektiv och forskningsbaserad klimatpolitik

Studieförbundet Samhälle Näringsliv har ett forskningsprogram som heter SNS konjunkturråd. Rådet avlämnar varje år en tematisk rapport.

Jag är sekreterare i det planerade konjunkturråd som till rapporttillfället 2020 ska avlämna en rapport om effektiv och forskningsbaserad klimatpolitik.

Rådet leds av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. I gruppen ingår även Björn Calén, Jonas Eliasson, Philip Jonsson, Per Krusell, Terese Lindahl, Jonas Nycander, Åsa Romson och Tomas Sterner.