SNS-bild.jpg
 
 

 

SNS konjunkturråd om effektiv och forskningsbaserad klimatpolitik

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle tillsätter årligen en grupp forskare som under benämningen SNS Konjunkturråd analyserar samhällsekonomin när det gäller olika centrala frågor.

Jag är processledare för det konjunkturråd som till rapporttillfället 2020 ska avlämna en rapport om effektiv och forskningsbaserad klimatpolitik.

Rådet leds av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. I gruppen ingår även Björn Carlén, Jonas Eliasson, Filip Johnsson, Per Krusell, Therese Lindahl, Jonas Nycander, Åsa Romson och Thomas Sterner.